Popular Posts

ความรู้อสังหา #1 เอกสารกู้สินเชื่อบ้าน ต้องเตรียมอะไรบ้าง? พนักงานประจำ #ความรู้อสัง...

ความรู้อสังหา  #1 เอกสารกู้สินเชื่อบ้าน ต้องเตรียมอะไรบ้าง? 
#ความรู้อสังหา #อสังหาริมทรัพย์
เอกสารเตรียมกู้สินเชื่อบ้าน ประกอบด้วย


***เอกสารยืนยันตัวตน
1. สำเนาบัตรประชาชนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ
 หรือ สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่มีเลขที่ประจำตัวประชาชน 
 และ รูปถ่ายบนหน้าบัตร หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (ใช้สำหรับคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
4. กรณีสมรส/หย่าร้าง  สำเนาทะเบียนสมรส/ใบหย่า (ถ้ามี)
5. สำเนาบัตรประชาชน+สำเนาทะเบียนบ้าน คู่สมรส
6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล คู่สมรส (ถ้ามี)

** กรณีซื้อบ้านมือสองทั่วไป
1. สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย

** เอกสารยืนยันรายได้
ผู้มีรายได้ประจำ (พนักงานประจำ)
1. หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 1 เดือน) 
2. สลิปเงินเดือน  และ statement  ย้อนหลัง 6 เดือน
3. เอกสาร การเสียภาษี ภงด. 91 
4. เอกสารประกันสังคม 1 ปี (ต้องนำส่งโดยนายจ้างเท่านั้น)
5. เอกสารการตรวจเครดิตบูโร

website: www.kengdeeidea.com

FACEBOOK : www.facebook.com/kengdeeproperty

YOUTUBE : www.youtube.com/c/kengdeeidea

TIKTOK : www.tiktok.com/@kengdee_idea

Pinterest : www.pinterest.com/kengdeeidea

 #คำศัพท์อสังหา #แต่งบ้าน #ความรู้อสังหา  #นักลงทุน #รีโนเวทบ้าน #รีโนเวทบ้าน #ตกแต่งภายในบ้าน #บ้านสวย #kengdeeidea #คำศัพท์อสังหา #นักลงทุน #ลงทุนอสังหา #อสังหาริมทรัพย์ #ตกแต่งภายใน #ความรู้ #บ้านสวย #ตกแต่งภายใน #จัดห้องมินิมอล #จัดห้องครัว #ไอเดียแต่งบ้าน #บ้านสวย #รีโนเวท #รีโนเวทบ้าน #ห้องครัว #มินิมอล #minimal #muji #ตกแต่งภายใน #kengdeepropertyNo comments