Popular Posts

EP.1 รวมชื่อเท่ๆ สำหรับตั้งชื่อลูก , ตั้งชื่อเพจ มตั้งชื่อช่อง Youtube : ชื่อดอกไม้เพราะๆ

 EP.1  รวมชื่อเท่ๆ สำหรับตั้งชื่อลูก , ตั้งชื่อช่อง Youtube : ชื่อดอกไม้เพราะ ๆ EP.1  รวมชื่อเท่ๆ สำหรับตั้งชื่อลูก , ตั้งชื่อช่อง Youtube : ชื่อดอกไม้เพราะ ๆ 

 Peonie
      Peonie หรือ Peony (พิโอนี) หรือที่เรารู้จักกันว่า ‘ดอกโบตั๋น’ หรือในชื่อภาษาไทยคือ 
‘พญานางนิรมล’ เป็นอีกชื่อที่ติดtop 10 ที่หลายคนนิยมนำมาตั้งชื่อในลูกในปี 2018 

มีความหมายว่า ‘การรักษา, เยียวยา’ 
และยังเป็นสัญลักษณ์ของความมีเกียรติยศและความร่ำรวยอีกด้วย 


Allamanda แอลละแม๊นเดอะ บานบุรี

Alstroemeria แอ็ลสเตรอะเมี๊ยเรีย อัลสโตรมีเรีย

Amaryllis แอเมอะริ๊ลิส ดอกว่านสี่ทิศ

Anemone อะเน๊เมอะนิ แอนนีโมนี

Azalea อะเซีเลีย ดอกกุหลาบพันปี

Bauhinia โบฮิ๊เนีย ดอกชงโค

Blue pea  บั๊ทเทอะฟลาย พี  ดอกอัญชัน

Bougainvillea บูเกินวิ๊เลีย ดอกเฟื่องฟ้า

Bullet wood บุ๊ลลิท วูด ดอกพิกุล

Cactus แค็คเทิส ดอกกระบองเพชร

Canna Lily  แค๊นนะ ลิ๊ลิ ดอกพุทธรักษา

Cape Jasmine  เคป แจ๊สมิน ดอกพุดซ้อน

Carnation คาเน๊เชิน คาร์เนชั่น

Cattleya แค๊ทลีเยอ ดอกคัทลียา

Champaka  ชั๊มพะคะ ดอกจำปา

Chinese rose  ไชนี๊ส โรส ชบา

Chrysanthemum คริแซ๊นธิมัม เบญจมาศ

Cockscomb ค็อคซโคม  ดอกหงอนไก่

Cosmos ค๊อสม็อส ดอกดาวกระจาย

Cotton rose ค็อทเทิน โรส ดอกพุดตาน

Cowslip creeper ค๊าวสลิพ ครี๊พเพอะ ดอกขจร

Crinum ไคร๊เนิม ดอกพลับพลึง


Daffodil แด็ฟเฟอะดิล ดอกดารารัตน์

Dahlia  เด๊เลีย ดอกรักเร่

Daisy เด๊สิ เดซี่

Damask rose แด็มเมิสค โรส ดอกกุหลาบมอญ

Desert rose เด๊สเสิท โรส  ดอกชวนชม


Eagle Wood อี๊เกิล วูด ดอกกฤษณา

Flame of the forest เฟลม ออฟ เดอะ ฟ๊อริสท ดอกทองกวาว

flame tree เฟลม ทรี ดอกหางนกยูงฝรั่ง

Forget me not ฟะเก็ท มี น็อท ดอกฟอร์เก็ตมีน็อต

Four o’clock ฟอ เออะคล๊อค ดอกบานเย็น

Freesia ฟรี๊เชอะ ดอกฟรีเซีย


Gardenia กาดี๊เนีย การ์ดีเนีย

Gerbera เจ๊อเบรอะ เยอบีร่า

Gladiolus แกลดิโอ๊เลิส แกลดิโอลัส

Globe Amaranth  โกล๊บ แอ๊มเมอะแรน  ดอกบานไม่รู้โรย

Gloxinia กล็อกซิ๊นเนีย ดอกกุหลาบนางฟ้า

Gypsophila จิพซ๊อฟิละ ดอกยิปโซฟิลา


Hyacinth ไฮ๊เยอะซินธ ดอกไฮยาซินธ์

Jasmine  แจ็สมิน ดอกมะลิ


Kalanchoe  แคเลินโค๊อิ ดอกกุหลาบหิน


Lady of the night เล๊ดิ ออฟ เดอะ ไนท ดอกพุดตะแคง

Lavender แล๊เวินเดอะ ดอกลาเวนเดอร์

Lilac ไล๊เลิค ไลแล็ค

Lily ลิ๊ลิ ลิลลี่

Lotus โล๊เทิส ดอกบัว


Magnolia แม็กโน๊เลีย แมกโนเลีย

Marigold  แม๊ริโกล ดอกดาวเรือง

Marvel of Peru ม๊าเวิล ออฟ เพอะรู๊ ดอกบานเย็น

Narcissus นาซิ๊เซิส นาร์ซิสซัส

Night jasmine  ไนท แจ็สมิน ดอกกรรณิการ์


Oleander โอลิแอ๊นเดอะ ดอกยี่โถ

Orange blossom อ๊อรินจ บล็อสเซิม ดอกส้ม

Orange jasmine  อ๊อรินจ แจ็สมิน ดอกแก้ว

Orchid  อ๊อขิด ดอกกล้วยไม้


Pansy แพ็นซิ ดอกหน้าแมว

Peony พี๊เออะนิ ดอกโบตั๋น

Poppy พ็อพพิ ดอกฝิ่น


Primrose พริ๊มโรส  ดอกพริมโรส

Rainbow shower เร๊นโบ เช๊าเวอะ  ดอกคูณสายรุ้ง

Rose โรส ดอกกุหลาบ


Shoe flower ชู ฟลาวเวอะ ดอกชบา

Siam Tulip ไซแอ๊ม ทิ๊วลิป ดอกกระเจียว

Sunflower  ซันฟลาวเวอะ ดอกทานตะวัน


Tailflower เท๊ลเฟลาเวอะ ดอกหน้าวัว

Temple flower เท็มเพิล ฟเล๊าเวอะ ดอกลั่นทม

Torch Ginger ทอช จิ๊นเจอะ ดอกดาหรา

Tuberose  ทู๊เบอะโรส ดอกซ่อนกลิ่น

Tulip ทิ๊วลิพ ดอกทิวลิบ


Verbena เวอบี๊นะ ดอกเวอร์บีน่า

Veronica  เวอะร๊อนนิคะ ดอกเวโรนีก้า

Violet ไว๊อะเลิท ดอกไวโอเลต


Wallflower  ว๊อลฟลาวเวอะ ดอกวอลล์ฟลาว์เวอร์

Water lily ว๊อเทอะ ลิ๊ลิ ดอกบัวสาย

Wax flower แว็กซ์ ฟเล๊าเวอะ ดอกผกาแก้ว

White Champaka  ไวท ชั๊มพะคะ ดอกจำปี

Wild Water Plum  ไวลดึ ว๊อเทอะ พลัม ดอกโมก

Wishbone flower วิ๊ชโบน เฟล๊าเวอะ ดอกแววมยุรา

Wisteria  วิสเตี๊ยเรีย ดอกวิสทีเรีย


Zinnia ซิ๊นเนีย ดอกบานชื่น

...................................................................

Indian Cork อิ๊นเดียน คอค ดอกกาสะลอง

Iris ไอ๊ริส ไอริส

Ivy ไอ๊วิ ดอกไอวี่

Ixora ไอซ๊อระ ดอกเข็ม

Allamanda

แอลลาแมนด้า


ดอกบานบุรี

Chrysanthemum

คริสเซนทีมัม

ดอกเบญจมาศ


Bullet wood

บุลเล็ต วู้ด


ดอกพิกุล Croton

โครตัน


ดอกโกสน

Butterfly pea

บัทเตอร์ฟลาย พี


ดอกอัญชัน

Dahlia

ดาเลีย


ดอกรักเร่

Canna Lily

แคนนา ลิลี่


ดอกพุทธรักษา

Desert rose

เดสเสิท โรส

ดอกลั่นทม

Cape Jasmine

เคป จัสมิน


ดอกพุดซ้อน

Eagle Wood

อีเกิล วู้ด

ดอกกฤษณา


Chinese rose

ไชนีส โรส

ดอกชบา


Ericaceae

เอริคาซี

ดอกกุหลาบพันปี


Flamingo Plant

ฟลามิงโก 

แพลนท์ Bluebell ดอกบลูเบลล์ เป็นดอกไม้ที่สวยมาก มีกลีบดอกสีน้ำเงินสดสีสวยสะดุดตา และมักได้รับฉายาว่าเป็น ‘เจ้าหญิงสีน้ำเงินท่ามกลางผืนป่าอังกฤษ’ ชื่อนี้เป็นอีกชื่อที่หลายคนนิยมนำมาตั้งชื่อลูกสาว เช่นเดียวกันกับ ‘เจรี ฮัลลิเวลล์’ นักจัดรายการโทรทัศน์ชื่อดัง ก็ได้ตั้งชื่อลูกของเธอว่า ‘Bluebell Madonna’ Phlox 'ฟล็อกซ์' เป็นชื่อดอกไม่พุ่มเล็กกะทัดรัดชนิดหนึ่ง ซึ่งคำว่า Phlox มีต้นกำเนิดมาจากภาษาละติน หมายถึง 'ดอกไม้สีเพลิง' และมีความหมายในภาษากรีก หมายถึง 'ไฟ' ใครอยากตั้งชื่อให้ตัวเองดูเร่าร่อน ดูร้ายๆ ก็เอาชื่อนี้ไปใช้ได้ Chloris ‘คลอริส’ หรือ ‘หญ้ารังนก’ เป็นชื่อของพระนามแฝงของ ‘เทพีฟลอรา’ นาง’ ในตำนานเทพปกรณัมกรีก เป็นเทพีแห่งดอกไม้และฤดูใบไม้ผลิ Daisy ‘เดซี่’ เป็นอีกชื่อดอกไม้ที่คนนิยมนำมาตั้งชื่อลูกสาว เพราะนอกจากจะเป็นดอกไม้ที่สวยแล้ว ยังมีความหมายที่ดีอีกด้วย ซึ่งดอกเดซี่นั้นใช้แทนถึงความบริสุทธิ์ ไร้เดียงสา และแสดงถึงความบริสุทธิ์ใจต่อกันและกัน อีกทั้งยังเป็นตัวแทนของความรักที่ซื่อสัตย์อีกด้วย Iris ‘ไอริส’ เป็นชื่อดอกไม้ที่มาจากเทพเจ้ากรีก มีความหมายว่า ‘สายรุ้ง’ ดอกไอริสเป็นสัญลักษณ์ของ ‘ดวงตาแห่งสวรรค์’ หลายคนจึงมักนำชื่อขอดอกไอริสมาตั้งเป็นชื่อลูกสาว เปรียบเหมือนว่าลูกนั้นเป็นของขวัญจากสรวงสวรรค์นั่นเอง Acacia มาจากชื่อไม้พุ่ม ‘อาเคเชีย’ ที่มีดอกเป็นสีเหลืองและสีขาว เดิมทีชื่อนี้มักตั้งเป็นชื่อของชาวกรีก และยังเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นอมตะ Alyssa เป็นชื่อที่แปลงมาจากชื่อ ‘ดอกอลิสซั่ม’ สื่อความหมายถึง "ความงามอย่างมีคุณค่า" Primrose ‘พริมโรส’ เป็นอีกชื่อที่เพราะและฮิตใช้ตั้งชื่อคนมาหลายสมัย เพราะว่าเป็นดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของ ‘ความเป็นวัยรุ่นแรกแย้ม’ จะเห็นได้ว่าชาวต่างชาติมักให้ดอกพริมโรสพร้อมของขวัญในวันเกิด หรือในวันโอกาสสำคัญๆ เพราะหมายถึง ความเป็นวัยรุ่นจะยังคงสดใสตลอดไป Calla ชื่อนี้เป็นชื่อที่มาจาก ‘ดอกคาลล่า ลิลลี่’ มักได้รับยกย่องว่าเป็นดอกไม้ที่มีความสวยหรู และใช้การเฉลิมฉลองมาตั้งแต่ยุคโรมัน และมีความหมายว่า ‘ความสวยงาม’


Four o’clock

โฟ โอคล๊อค

ดอกบานเย็น


Globe Amaranth

โกล๊บ แอมมาแรน

ดอกบานไม่รู้โรย


Hibicus

ฮิบิคัส

ดอกชบา


ilang-ilang

อิแลง อิแลง

ดอกกระดังงา


Indian Cork

อินเดี้ยน คอร์ค


ดอกกาสะลอง

Ixora

ไอโซร่า

ดอกเข็ม


Jasmine

จัสมิน

ดอกมะลิ


Kalanchoe

คาลันโช

ดอกกุหลาบหิน


Lotus

โลตัส


ดอกบัว

Marigold

แมริโกล


ดอกดาวเรือง


Night jasmine

ไนท์ จัสมิน


ดอกราตรี Olender

โอเลนเดอร์


ดอกยี่โถ

Orange jasmine

ออเร๊นจ จัสมิน


ดอกแก้ว Orchid

ออขิด


ดอกกล้วยไม้

Rainbow shower


เรนโบว์ ชาวเวอร์

ดอกชัยพฤกษ์


Rose

โรส


ดอกกุหลาบ

Saraphi

TAG :  รวมชื่อเท่ๆ สำหรับตั้งชื่อลูก  ,  ตั้งชื่อช่อง  Youtube

No comments