Popular Posts

มาตรฐานของขนาดกระดาษ

 มาตรฐานของขนาดกระดาษ2A 1189 x 1682 mm. 46.81 x 66.22 in.

A0 841 x 1189 mm. 33.11 x 46.81 in.

A1 594 x 841 mm. 23.39 x 33.11 in.

A2 420 x 594 mm. 16.54 x 23.39 in.

A3 297 x 420 mm. 11.69 x 16.54 in.

A4 210 x 297 mm. 8.27 x 11.69 in.

A5 148 x 210 mm. 5.83 x 8.27 in.

A6 105 x 148 mm. 4.13 x 5.83 in.

A7 74 x 105 mm. 2.91 x 4.13 in.

A8 52 x 74 mm. 2.05 x 2.91 in.

A9 37 x 52 mm. 1.46 x 2.05 in.

A10 26 x 37 mm. 1.02 x 1.46 in.

มาตรฐานรหัสชุด B
B0 1000 x 1414 mm. 39.37 x 55.67 in.
B1 707 x 1000 mm. 27.83 x 39.37 in.
B2 500 x 707 mm. 19.68 x 27.83 in.
B3 353 x 500 mm. 13.90 x 19.68 in.
B4 250 x 353 mm. 9.84 x 13.90 in.
B5 176 x 250 mm. 6.93 x 9.84 in.
B6 125 x 176 mm. 4.92 x 6.93 in.
B7 88 x 125 mm. 3.46 x 4.92 in.
B8 62 x 88 mm. 2.44 x 3.46 in.
B9 44 x 62 mm. 1.73 x 2.44 in.
B10 31 x 44 mm. 1.22 x 1.73 in.

ระบบสี RGB VS CMYKแตกต่างกันยังไง?

ระบบสี RGB ย่อมาจาก red, green และ blue คือ กระบวนการผสมสีจากแม่สี 3 สี คือสีแดง สีเขียว และสีน้ำเงิน การใช้สัดส่วนของสี 3 สีนี้ต่างกัน จะทำให้เกิดสีต่าง ๆ ได้อีกมากมาย ซึ่ง RGB จะถูกนำไปใช้กับสื่อที่ใช้ระบบแสงแสดงภาพ เช่น  คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายภาพ เป็นต้น

ระบบสี CMYK ย่อมาจาก cyan (ฟ้าอมเขียว) magenta (แดงอมม่วง) yellow (เหลือง) Black (ดำ) ซึ่งเป็นชื่อสีที่นำมาใช้ การผสมสีทั้งสี่นี้ จะทำให้เกิดสีได้อีกหลายร้อยสี นำมาใช้ในการพิมพ์สีต่าง ๆ ซึ่งเป็นสีที่เรามองเห็นบนวัตถุต่าง ๆ เช่น กระดาษ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ

งานออกแบบ ควรเลือกประเภทของหมวดสี  ให้ถูกต้อง :
CMYK เหมาะสำหรับงาน สื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด เช่น Brochure, แผ่นพับ เป็นต้น
RGB เหมาะสำหรับงาน ออกแบบเว็บไซต์, ทำสื่อ Presentation, ออกแบบ Animation เป็นต้

ประเภทกระดาษ 

ที่นิยมใช้ในการ พิมพ์หนังสือ 
กระดาษปอนด์ กระดาษสีขาว เนื้อเรียบ  มาตรฐานจะอยู่ที่ 70-80 แกรม 

 กระดาษอาร์ต 
กระดาษชนิดนี้มีคุณสมบัติที่ดีสุด สำหรับทำหนังสือ ปกหนังสือ ปกวารสาร โปสเตอร์ โบรชัวร์ ซึ่งมีราคาสูงกว่ากระดาษ2ชนิดแรก 
– กระดาษอาร์ตมัน เนื้อกระดาษมีความมันเงา พิมพ์งานได้คุณภาพใกล้เคียงกับสีจริง ความหนาของกระดาษจะอยู่ที่ 85แกรม ไปจนถึง160แกรม
– กระดาษอาร์ตด้าน เนื้อกระดาษเรียบด้าน แต่ไม่มีความมันเงา พิมพ์งานได้คุณภาพสีสดน้อยกว่ากระดาษอาร์ตมัน ทำให้งานพิมพ์ดูมีความหรูหรา 
– กระดาษอาร์ตการ์ด 1 หน้า
– กระดาษอาร์ตการ์ด 2หน้า  เหมาะกับงานพิมพ์ที่ต้องการความสวยงาม+หนา และรองรับการพิมพ์ทั้ง2หน้า หน้า-หลัง ความหนาของกระดาษจะอยู่ที่ 190แกรมขึ้นไป เช่นปกหนังสือ 

No comments