Popular Posts

แนะนำหนังสือใหม่ :รวมโปรแกรมกราฟิก ครอบคลุมเนื้อหาการใช้งานโปรแกรมกราฟิกต่างๆ อย่างมืออาชีพ ทั้ง Photoshop, Illustrator, InDesign และ Acrobat

 แนะนำหนังสือใหม่ :รวมโปรแกรมกราฟิกครอบคลุมเนื้อหาการใช้งานโปรแกรมกราฟิกต่างๆ อย่างมืออาชีพ ทั้ง Photoshop, Illustrator, InDesign และ Acrobat

การออกแบบและวาดภาพเวคเตอร์ด้วย Illustrator, การจัดวางงานกราฟิกด้วย InDesign, รวมไปถึงการตรวจสอบ/แก้ไขไฟล์ผลลัพธ์ PDF ด้วย Acrobat 

อธิบายเนื้อหาอย่างเป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย พร้อมตัวอย่าง Work Shop ให้ทดลองทำ ครอบคลุมเนื้อหาที่นักเรียน นักศึกษา นักออกแบบกราฟิก และผู้สนใจควรรู้

Intro เริ่มต้นกับคอมพิวเตอร์กราฟิก

Part 1 Photoshop

บทที่ 1 พื้นฐานการใช้งาน Photoshop

บทที่ 2 การปรับขนาด และรูปทรงภาพ

บทที่ 3 การเลือกและการลบพื้นที่ภาพ

Part 2 Illustrator

บทที่ 10 พื้นฐานการใช้งาน Illustrator

บทที่ 11 วาดภาพเวคเตอร์

บทที่ 12 แต่งแต้มสีสันให้กับภาพ

Part 3 InDesign

บทที่ 16 พื้นฐานการใช้งาน InDesign

บทที่ 17 การใช้งานตัวอักษร

บทที่ 18 การทำงานกับออบเจ็คและรูปภาพPart 4 Acrobat

บทที่ 21 การจัดการและ ปรับแต่งไฟล์ PDF

ซื้อหนังสือออนไลน์ ง่ายๆอยู่น้าน ได้ราคาลดพิเศษ 

>>> คลิกเพื่อซื้อหนังสือออนไลน์ กับSE-ED ONLINE


ในการทำงานด้านกราฟิกโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์นั้น จำเป็นที่ต้องอาศัยโปรแกรมที่สร้างขึ้นมาเพื่อจัดการกับงานกราฟิกโดยเฉพาะ ซึ่งโปรแกรมกราฟิกนี้มีอยู่มากมายหลายโปรแกรม แต่ที่เป็นที่นิยมใช้และเป็นที่รู้จักกันดีได้แก่ โปรแกรม Adobe Photoshop และ Adobe Illustrator ของบริษัท Adobe


ซึ่งทั้งสองโปรแกรมนี้ถึงแม้ว่าจะนำมาใช้ในงานกราฟิกได้เหมือนกัน แต่ก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมกับงานนั้น ๆ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเรามักจะใช้ Adobe Photoshop กับงานกราฟิกแบบ Bitmap หรือ Raster ขณะที่ใช้ Adobe Illustrator กับงานกราฟิกแบบ Vector 


ชนิดของภาพกราฟิก
ภาพที่เกิดบนจอคอมพิวเตอร์นั้นจนะเกิดจากการทำงานของโหมดสี RGB ซึ่งประกอบด้วยสีแดง (Red) สีเขียว (Green) บลู (Blue)

 โดยใช้หลักการยิงประจุไฟฟ้าให้เกิดการเปลี่ยนเปล่งแสงของสีทั้ง 3 สี มาผสมกันทำให้เกิดเป็นจุดสีสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ที่เรียกว่า พิกเซล (Pixel) ซึ่งมาจากคำว่า Picture กับ Element 
โดยพิกเซลจะมีหลากหลายสีและเมื่อนำมาวางต่อกันจะเกิดเป็นรูปภาพ


ภาพกราฟิกแบบบิตแมป (Bitmap) หรือ ราสเตอร์ (Rastor)

คือภาพกราฟิกที่เกิดจากการนำ Pixel มาเรียงต่อกันเพื่อประกอบขึ้นเป็นภาพคล้ายกับการเรียงกระเบื้องโมเสค โดยแต่ละ Pixel จะถูกำหนดตำแหน่งและสีไว้ตายตัว ตัวอย่างของภาพกราฟิกชนิดนี้ เช่น ภาพถ่าย ภาพจากการสแกน ภาพกราฟิกที่สร้างจากโปรแกรมระบายสีทั่วไปเช่น Paint 

ภาพกราฟิกแบบเว็คเตอร์ (Vector)

เป็นภาพกราฟิกที่เกิดจากเส้นตรงและเส้นโค้งที่อาศัยวิธีการทางคณิตศาสตร์รวมกับข้อมูลของตำแหน่ง
และนำมาทำการคำนวณให้เกิดเป็นทางเดินของเส้น เรียกว่า เว็คเตอร์ (Vector) มาประกอบขึ้นเป็นภาพ
รูปทรงของทางเดินของเว็คเตอร์ที่ได้จะถูกวาดด้วยจุดไปตามทางเดินนั้น

.................................

  Writer:  Keng

  website founderKengdeeidea , Owner : Krissie Studio


  SUBSCRIBE for more upcoming content.

  📌 รวมผลงานgraphic https://linktr.ee/krissiestudio

  📌 Instagram  Krissie Studio :  https://www.instagram.com/krissiestudio  .............................................................................................

  ซื้อหนังสือออนไลน์ ง่ายๆอยู่น้าน ได้ราคาลดพิเศษ 

  >>> คลิกเพื่อซื้อหนังสือออนไลน์ กับSE-ED ONLINE

  No comments