Popular Posts

Instagram : วิธีการเลือกขนาดรูปภาพให้เหมาะสมกับ Social Media

Instagram
* ควรเลือกรูปมาใช้เป็นรูป Profile ขนาด 110 x 110 จึงจะพอดี
* ส่วนรูปที่อัพนั้น สามารถอัพได้ในขนาดสูงสุดที่ 640 x 640 
  โดยจะแสดงที่ Instagram ที่ขนาด 510 x 510

No comments