Popular Posts

วิธีติดตั้ง PRESET Lightroom ในมือถือ

วิธีติดตั้ง
ทำขั้นตอน 1ให้ครบก่อนค่อยไปทำขั้นตอนที่2นะคะ

1.
เปิดไฟล์ --กดเข้าไปในโฟลเดอร์ที่1-- เลือกรูป -- กดจุดๆ(จุด3 จุด)ขวาบนสุด -- >
ไอโฟนเลือกคำว่า"เปิดใน

" ถ้ารุ่นอื่นกดคำว่า "ส่งสำเนา --ส่งไป Lightroom


2.
เปิด app Light room --เปิดรูปโทนที่ส่งเข้ามา --กดจุดๆขวาบน--

เลือกสร้างการตั้งค่าล่วงหน้า (Create Preset )

--พิมพ์ชื่อโทน
Preset Name ...

--กดเครื่องหมายถูก เซฟโทน

No comments