Popular Posts

เวป เช็ค ที่ดิน ตำแหน่ง ,วิธีคำนวณ กรมที่ดิน ระบบให้บริการประชาชนในการคำนวณภาษีอากร ราคาประเมินต่อตารางวา


หลายท่านคงคุ้นเคยใช้แอพแผนที่นำทาง แต้ถ้าเป็นเรื่องข้อมูลดิน เป็นเรื่องยาก มีโฉนดที่ดิน ซึ่งมีหมายเลขเรียบร้อย แต่ไม่ทราบว่าที่ดินดังกล่าวอยู่ที่ไหน มีราคาประเมินเท่าไหร่ เดินทางไปที่ดินนั้นอย่างไร แต่ตอนนี้มีแอพ LandsMaps จากกรมที่ดิน ที่สามารถค้นหาที่ดินจากเลขที่โฉนด ดูรูปแบบที่ดิน ดูสิ่งแวดล้อมรอบๆที่ดิน ง่ายๆ ผ่านคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน

แลนด์แมปส์ (LandsMaps)  เป็นแอปพลิเคชันที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน สำหรับการตรวจสอบตำแหน่ง และภาพแปลงที่ดิน โดยระบุเลขที่โฉนด นอกจากนี้ประชาชนยังสามารถตรวจสอบเส้นทางเพื่อเดินทางไปยังแปลงที่ดินดังกล่าว รวมถึงตรวจสอบสถานที่ตั้งสำนักงานเขตที่ดินที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วย

แอปพลิเคชันนี้จัดทำขึ้นโดยกรมที่ดิน ร่วมกับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้โครงการศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐ (Government Application Center) อันมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ของรัฐผ่านโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์พกพาได้

สามารถดาวน์โหลด LandsMaps ได้ที่

สำหรับผู้ใช้คอมสามารถตรวจสอบที่ดินที่ dolwms.dol.go.th

ความสามารถที่ตัวแอพพลิเคชั่นทำได้
    
 

ภาพตัวอย่างการใช้งานจริง
  
  
CREDIT : 
  
เวป กรมที่ดิน
ระบบให้บริการประชาชนในการคำนวณภาษีอากร


#การคำนวณภาษีอากร  #ราคาประเมินต่อตารางวา

No comments