Popular Posts

APP Background Eraser DOWNLOAD

Background Eraser
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.handycloset.android.eraser&hl=th

ภาพที่ได้สามารถใช้เป็นตราประทับร่วมกับแอปอื่น ๆ เพื่อสร้างการตัดต่อภาพตัดปะ
☆☆☆คุณสมบัติ☆☆☆
โหมด "อัตโนมัติ"
 ลบพิกเซลที่คล้ายกันโดยอัตโนมัติ
โหมด "สกัดออก"
เลือกและลบวัตถุที่คุณต้องการที่จะลบได้อย่างแม่นยำโดยใช้เครื่องหมายสีน้ำเงินและสีแดง
หากคุณต้องการที่จะซ้อนทับภาพต่าง ๆ และสร้างภาพตัดปะที่ยอดเยี่ยม
    การสร้างพื้นหลังของภาพให้มีความโปร่งใสอย่างแม่นยำเป็นสิ่งที่สำคัญมาก

No comments