Popular Posts

สอนวิธีทำรูปติดบัตร แบบง่ายๆ ขนาด 1 นิ้ว ด้วย photoshop ภายใน 5นาที | ke...
สอนวิธีทำรูปติดบัตร แบบง่ายๆ ขนาด 1 นิ้ว ด้วย photoshop ภายใน 5นาที 
LINK >> https://youtu.be/DaMJSc1lGtU
มีขั้นตอน ดังนี้
1. เปิดfileรูป File _ open   Ctrl+O
2. กด Ctrl+ J เพื่อสร้างlayerซ้ำอีก 1 layer
3. เลือกQuick selection tool : W   แล้วคลิกเลือกรูปที่ต้องการจะตัด ลากให้ครบทั้งรูป
4. ส่วนที่เกินให้กด Alt เพื่อเปลี่ยนให้เครื่องมือเป็น ลบ –
        คลิกตรงส่วนที่เกิน แต่งขอบให้เรียบร้อย
5. ไปที่refine Edge  เลือกดูover lay ปรับค่า ให้ขอบของรูปเรียบร้อยขึ้น
6. ไปเลือก Out put to : เลือก new document with layer mask
7. เปิดfileรูป File _  new  : Ctrl + N  เพื่อเปิดภาพพื้นหลังรูปใหม่
8. สร้างfile รูปติดบัตร ขนาด 1 นิ้ว  กว้าง width  1" x สูง Height 1.5 นิ้ว Inches  หรือ สร้างfile รูปติดบัตร 2 นิ้ว กว้าง width 1.5 " x สูงHeight 2 นิ้ว Inches
       Resolution 300 เพื่อให้ภาพมีความคมชัดสูง
9. เลือกสีที่ color picker _ คลิกเลือกสีฟ้า กด ok
10. เลือก Paint bucket tool : G คลิกเพื่อเทสีฟ้าเพื่อเป็นพื้นหลัง
11. คลิก Move tool : M)แล้วลากรูปคนที่ตัดพื้นหลังแล้ง
ลากมาใส่ในรูปขนาด  1" x 1.5”
12. กด Ctrl + T   Free transform เพื่อให้ภาพสามารถปรับขนาดให้พอดีกับพื้นหลัง เสร็จแล้วกด ENTER
13. คลิก Merge Down : Ctrl + E   เพื่อรวม Layer

-----------------------------------------------
===========================================
รวม 20 FONT ภาษาไทยสวยๆ ช้ได้ทั้ง iPhone, iPad และคอมพิวเตอร์ 

คลิกที่ LINK >>>No comments