Popular Posts

เครื่องมือต่างๆ (Toolbox) ใน Adobe Photoshop

เครื่องมือต่างๆ (Toolbox) ใน Adobe Photoshop

Toolbox

Brush Tool
-     ใช้ในการวาดเส้น Brush ต่างๆ
Clone Stamp Tool
-     ใช้ก็อปปี้รูปโดยอาศัยรูปภาพต้นฉบับ


Marquee Tool
-     เป็นการเลือกแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า, วงกลม, แถวขนาด 1 พิกเซลส์ หรือคอลัมน์ 1 พิกเซลส์
Move Tool
-     ใช้เพื่อเลื่อนส่วนที่เลือก หรือไว้เลื่อน Layer และ Guide ต่างๆ
Lasso Tool
-     จะใช้เพื่อสร้าง Selection แบบอิสระ, แบบ Polygonal (ตามจุดที่คลิก) และ Magnetic (ดึงเข้าหาขอบรูปภาพ)
Magic Wand Tool
-     ใช้เลือกพื้นที่บริเวณที่มีสีเดียวกัน
Patch Tool
-     ใช้เฉพาะในบริเวณที่เลือกไว้เท่านั้น เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของรูปภาพ โดยใช้ลวดลาย หรือใช้ส่วนที่เลือกในภาพเป็นต้นฉบับ
Eraser Tool
-     ใช้ลบรูปภาพหรือลบบางส่วนของพิกเซลส์และทำการเก็บส่วนต่างๆ เป็น State ต่างๆ ใน History Palette
Crop Tool

-     ใช้ในการเลือกบางส่วนของรูปภาพ
Slice Tool
-     ใช้ในการสร้าง Slice
Slice Selection Tool
-     ใช้เลือก Slice ที่คุณสร้างขึ้นมา
Healing Brush Tool
-     ใช้ในการระบายสี เพื่อซ่อมแซมรูปภาพให้สมบูรณ์แบบ
Pattern Stamp Tool 
-     ใช้เพื่อวาดรูปโดยใช้บางส่วนของรูปภาพที่มีอยู่เป็นต้นฉบับ
Art History Brush Tool
-     ใช้ในการวาดรูป จาก State หรือ Snapshot ของรูปนี้โดยอาศัยรูปแบบของ Stoke ที่มีสไตล์หลากหลาย ช่วยให้สไตล์ ของภาพดูต่างออกไป
History Brush Tool 
-     ใช้กลับคืนรูปภาพเดิมจาก State หรือ Snapshot ของรูปเดียวกัน
Magic Eraser Tool
-     ใช้ลบรูปภาพบริเวณที่มีสีเดียวกันให้กลายเป็นพื้นที่โปร่งใส (Transparent) โดยการคลิกเพียงครั้งเดียว
Eyedropper Tool
-     ใช้ในการดูดสีจากรูปภาพเพื่อใช้เป็นต้นแบบของสีกับงานชิ้นอื่นๆ

Background Eraser Tool
ใช้ลบรูภาพบางส่วนให้กลายเป็นพื้นที่โปร่งใส โดยการลากเมาส์
Gradient Tools
-     ใช้เพื่อไล่สีระหว่างสีหลายๆ สี ในแบบต่างๆ Straight-line,  Radial, Angle, Reflected และ Diamond
Paint Bucket Tool 
-     ใช้ในการเติมสี Fill ในบริเวณที่เป็นสีเดียวกันด้วยสีของ Foreground
Blur Tool
-     ใช้ในการปรับขอบรูปภาพให้ดูเบลอ
Sharpen Tool

-     ใช้ในการปรับขอบของรูปภาพให้มีความคมชัดเพิ่มขึ้น

Smudge Tool
ใช้ในการดึงภาพคล้ายกับการใช้นิ้วถูกับภาพ ทำให้เหมือนกับมีรอยเปื้อน

-     ใช้เพิ่มความสว่างแสงในส่วนต่างๆ ของรูปภาพ
Sharpen Tool

-     ใช้ในการปรับขอบของรูปภาพให้มีความคมชัดเพิ่มขึ้น

Pencil Tool

-     ใช้ในการวาดเส้นที่มีขอบชัดเจน

Path Selection Tool
-     ใช้เพื่อเลือก Shape หรือ Path เพื่อแสดง Anchor Paint, Direction Line และDirection Paint
Burn Tool
-     ใช้ลดความสว่างทำให้รูปภาพดูมืดลง
Sponge Tool
-     ใช้เปลี่ยนสีในส่วนต่างๆ ของรูปภาพ โดยการปรับค่าความเข้มสี

Type Tool
-     ใช้ในการสร้างตัวหนังสือลงบนรูปภาพ
Type Mask Tool
-     ใช้สร้าง Selection เป็นรูปร่างตัวหนังสือ
Custom Shape Tool
-     ใช้เลือกรูปภาพเลือกรูปภาพที่มีรูปร่างเฉพาะจาก Custom Shape List
Animations Tool
-     ใช้เขียนnote หรือแนบเสียงไปกับรูปภาพได้
Measure Tool
-     ใช้วัดระยะห่าง, ตำแหน่งและมุมองศาระหว่างภาพ

Pen Tools
-     ใช้ในการลากเส้น Path ซึ่งสามารถดัดโค้งตามรูปภาพได้
Hand Tool
-     ใช้เลื่อนภาพที่อยู่ในหน้าต่างเดียวกัน
Zoom Tool
ใช้ในการขายและย่อส่วน

No comments